കുഴഞ്ഞുവീണ യാത്രക്കാരിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍, KSRTC ബസ് പാഞ്ഞത് കിലോമീറ്ററുകള്‍

കുഴഞ്ഞുവീണ യാത്രക്കാരിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍, KSRTC ബസ് പാഞ്ഞത് കിലോമീറ്ററുകള്‍. കരുനാഗപ്പള്ളി പുതിയകാവ് മുതല്‍ കായംകുളം വരെ ആയിരുന്നു സാഹസിക യാത്ര.

തുടര്‍ന്ന് ആംബുലന്‍സില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ച യാത്രക്കാരി സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്നു

ബസില്‍ കഴുഞ്ഞ് വീണ യാത്രക്കാരിക്ക് തുണയായി KSRTC ജീവനക്കാര്‍

കുഴഞ്ഞുവീണ യാത്രക്കാരിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍, KSRTC ബസ് പാഞ്ഞത് കിലോമീറ്ററുകള്‍. കരുനാഗപ്പള്ളി പുതിയകാവ് മുതല്‍ കായംകുളം വരെ ആയിരുന്നു സാഹസിക യാത്ര. തുടര്‍ന്ന് ആംബുലന്‍സില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ച യാത്രക്കാരി സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്നു#KSRTC #GoodNews #Mathrubhumi

Posted by Mathrubhumi on Wednesday, October 9, 2019

കുഴഞ്ഞുവീണ യാത്രക്കാരിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍, KSRTC ബസ് പാഞ്ഞത് കിലോമീറ്ററുകള്‍. കരുനാഗപ്പള്ളി പുതിയകാവ് മുതല്‍ കായംകുളം വരെ ആയിരുന്നു സാഹസിക യാത്ര. തുടര്‍ന്ന് ആംബുലന്‍സില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ച യാത്രക്കാരി സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്നു

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*