കുഴിനഖത്തിന് പരിഹാരം: ഉടന്‍ പണ്ടുമുതല്‍ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒറ്റമൂലി ഒരു രാത്രികൊണ്ട്‌ മാറ്റിയെടുക്കാം

കുഴിനഖം പെട്ടാന്നു മാറാന്‍ ആദിവാസികള്‍ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒറ്റമൂലി വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ നഖത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ മാറാന്‍ ഈ ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗിക്കാം വീട്ടില്‍ വളരെ പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യാവുന്ന ഈ ഒറ്റമൂലി പനുമുതലേ ആളുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒരു മാര്‍ഗ്ഗമാണു. കൂടുതലായും സാധാരണ വീടുകളിലെ വീട്ടമ്മമാര്‍ക്കാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പൊതുവായി കണ്ടുവരുന്നത്‌ കാരണം അവരാണ് കൂടുതലും വെള്ളത്തില്‍ കഴിയുന്നത്‌ ചെളി വെള്ളത്തില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്കുന്നത് കാരണം നഖത്തില്‍ ഫംഗസ് കടക്കുകയും കുഴി നഖം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് മാറാന്‍ സാധാരണ നമ്മള്‍ പുരട്ടുന്നത് എന്നാല്‍ പെട്ടന്ന് തന്നെ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല എന്നാല്‍ നാടന്‍ മരുന്നുകള്‍ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തമമാണ്.

സാധാരണയായി ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകള്‍ ഫലം പെട്ടന് ലഭിക്കുമെങ്കിലും അതിനു ചില ദോഷഫലങ്ങള്‍ കൂടിയുണ്ട് അതാരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നാടന്‍ മരുന്നുകള്‍ ഫലം പെട്ടന്ന് തരും എന്നാല്‍ ദോഷഫലങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നതാണ് ഈ മരുന്നുകള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേകത. പിന്നീട് നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്തായാലും റിസള്‍ട്ട് പെട്ടന്ന് കിടിട്യാല്‍ മതി എന്ന മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകള്‍ ആളുകള്‍ കൂടുതല്‍ ആയി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കാരണം. എന്നാല്‍ ഒരു മനുഷ്യന് എന്നും എത്ര വേണമെങ്കിലും ഒരു ദോഷവും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മരുന്ന് നാടന്‍ മരുന്നുകള്‍ തന്നെയാണ്.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*