സവാള കഴിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.

നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് സവാള സവാള ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒത്തിരി ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കറിക്കും മറ്റ് പക്ഷേ പദാർഥങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു പൂട്ടാൻ സവാള ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഭക്ഷണത്തിൽ സവാള ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഒത്തിരി ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. സവാളയിൽ നിരവധി പോഷക ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സവാള വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹൃദയത്തെ പൊന്നുപോലെ കാക്കാൻ സവാളയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ്.

പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൾഫർ ഘടകങ്ങൾ ഇതിനെ വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിനെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സവാള. മാത്രമല്ല പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയുന്നതിനും സവാള വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു ഇതുവഴി ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. അടുത്തതായി സവാള ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം നല്ലതാണ് സവാളയുടെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്വാർസെറ്റിൻ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും.

ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് പച്ചക്ക് കഴിച്ചാൽ ക്വാർസെറ്റിൻ ഗുണം നമുക്ക് കൂടുതലായി ലഭിക്കും. പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സവാള വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സവാളയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ ശരീര കോശങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വളരെയധികം ഉചിതമാണ്.

സവാളയിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൻറി ഓക്സിഡൻറ്കൾ അവിടെ ശരീരത്തിലെ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും അതുപോലെതന്നെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ് . തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.