തോൾ കുത്തിയാൽ ഉടനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

പ്രകൃതിയിലെ ഒത്തിരി വിഷജീവികൾ ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നല്ല വിഷമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് തീർന്നു കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ അധികം കണ്ടു വരാത്ത ഒന്നാണെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം ജീവൻ എതിരെ ആപത്ത് വരുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തേൾ കടിയേറ്റാൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. കേളി പാമ്പ് പോലെയുള്ള വിശദീകരിച്ചാൽ ശരീരത്തിലേക്ക് വിഷം ഇറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അതിനുള്ള പരിഹാരം നൽകുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിശദ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അല്പം സബോള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉള്ളി എടുക്കുക. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അല്പം ഇന്ദു പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കടിയേറ്റ ഭാഗത്ത് കെട്ടിവയ്ക്കുക യാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിഷമം ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് തടയുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും വിഷ്ണു ശരീരത്തിൽ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ അതിനു ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമമായ ഒന്നാണ് ഇത്.

സവാളയും ഇതുപോലെ ചൊല്ലുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും വിഷബാധ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും വളരെയധികം ഉത്തമമായ ഒന്നാണ്. തോൽ കടിയേറ്റ് ഉടനെതന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. കേൾക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്.

തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.