വാതസംബന്ധമായ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും മികച്ച പ്രതിവിധി..

പ്ലാവില തൊലിയും വേരും ഫലവും തടിയും എല്ലാം ഔഷധ ഗുണമുള്ളവയാണ്. അതുപോലെ ചക്കപ്പഴം കഴിക്കുന്നതും ആരോഗ്യത്തിന് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നവയാണ്. പ്ലാവില ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പനിക്കും മുറിവും തുക രോഗങ്ങൾക്കും ഗുരുക്കൾക്കും വാദത്തിനും മികച്ച ഒരു പ്രതിവിധി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇത് കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പ് വേദന എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും വലിച്ചിൽ ഞരമ്പ് വലിച്ചിൽ മുതലായവയ്ക്കു പ്ലാവില തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

വളരെയധികം നല്ലതാണ് മാത്രം അല്ല അപസ്മാരം പേശി വലിച്ചിൽ ഞരമ്പ് വലിച്ചിൽ മുതലായവയ്ക്ക് പ്ലാവിനെ പല കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾക്ക് ശമനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അതുപോലെതന്നെ പ്ലാവില ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് അസിഡിറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഗ്യാസ് അസിഡിറ്റി നിയമങ്ങൾ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ തൊടിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന രാവിലെ ഒരു മികച്ച പരിഹാരമാർഗ്ഗം ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.

പ്ലാവിലയുടെ ഞെട്ട് ആണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായകരമാണ് മാത്രമല്ല ഇത് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ തടിയും വയറും കുറയ്ക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി കൂടിയാണ്. പഴുത്ത പ്ലാവില ആണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏകദേശം ആറ് പഴുത്ത പ്ലാവില മതിയാകും ഇതിൻറെ ഞെട്ട് ആണ് വേണ്ടത്.

ഇതോടെ പ്ലാവില പ്ലാവിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുക്കുക ഈ ഞെട്ട് നല്ലതുപോലെ ചതയ്ക്കുക. ഇതുപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് അസിഡിറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.