ചെടികളുടെ മുരടിപ്പാണോ പ്രശ്നം, എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി…

ചെടികളുടെ മുരടിപ്പ് മാറി തഴച്ചുവളരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ ചെടികൾ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വേരുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ വേദന പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെടിയുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്ന ആയിരിക്കും. എത്രവട്ടം നല്കിയാലും എത്ര നല്ല വളങ്ങൾ നൽകിയാലും അധികം ചെടി വളരാതെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാതെ ചെടി മുരടിച്ചു നിൽക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെടിയുടെ വളർച്ച പഴയ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക.

അതുപോലെതന്നെ ചെടിയുടെ റൂട്ട് എങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ചെടി ഇളക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ വേരുകൾ വളരെയധികം കാണും വളരെയധികം ഞെട്ടി കിടക്കുന്ന വേരുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് പേരുകൾ അങ്ങനെ ചില കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പാടില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പാടുള്ളൂ.

ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെടിക്ക് ഒരു ഷോക്ക് ആകും അത് ചെടിയുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ വേരുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ടെൻടെൻസി ചെടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പേരുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെടിയിൽ പുതിയ ശിഖരങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാനും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി മാറ്റി നടുന്നതിനുള്ള ചട്ടിയിൽ മണൽ ചാണകപ്പൊടി എന്നിവ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണുക.