ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന നിസ്സാര വേദനകൾ പോലും അവഗണിക്കരുത്,അത് വലിയ അസുഖങ്ങളുടെ തുടക്കമാകാം.

ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ ഒരുകാരണവശാലും അവഗണിക്കരുത്. ചെറിയ വേദന ആണെങ്കിലും പ്രാധാന്യം നൽകണം കാരണം ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചില്ലറയൊന്നുമല്ല എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ. പലപ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ ചെറുതായി തുടങ്ങുന്ന വേദന പിന്നീട് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ പിന്നീട് മാരകമായ രോഗങ്ങളിലേക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ വേദനകൾക്കും അവരുടേതായ ഗൗരവം നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഏതൊക്കെ വേദനകളാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് നോക്കാം. ഇനി പറയുന്ന ഓരോ വേദനയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നെഞ്ചുവേദന – നെഞ്ചുവേദന പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഹൃദയാഘാത ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലാതെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടാം.

എന്നാൽ നെഞ്ചിനകത്ത് ഉള്ള വേദന കൈകളിലേക്കും തോളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ എങ്കിൽ അതിനെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്. ഇത് ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. പുറംവേദന അഥവാ ബാക്ക് പെയിൻ, ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ചില്ലറയൊന്നുമല്ല. കിഡ്നി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഇത്തരം വേദനകൾ ലൂടെയാണ്. പുറം ഭാഗത്ത് ചെറിയ നീരും വീക്കവും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വേദനകളെ അവഗണിക്കരുത്,ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്ഷണം ശരിയായ കാഴ്ചയെങ്കിലും ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും വയറുവേദന ഉണ്ടാകാം.

എന്നാൽ അപ്പൻഡിക്സ് ആണെങ്കിലും വയറുവേദന രൂപത്തിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കുടൽ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം വേദനകളെ ഒരു കാരണവശാലും അവഗണിക്കരുത്. കാലിൻറെ അടിഭാഗത്താണ് വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിസ്സാരമാക്കരുത് ചെറുപ്പക്കാരൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം വേദനകൾ ആർത്രൈറ്റിസ് പ്രശ്നങ്ങളാകാം. കൈകാലുകൾ വിറയലും വേദനയും എങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ രക്തം കുറവാണ് അതിൻറെ സൂചനകളാണ്. രക്തഓട്ടം കുറയുമ്പോൾ ആണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണുക.