ഇത് നിത്യവും ശീലമാക്കൂ. നമ്മുടെ ശരീര ഭാരം കുറയുന്നതിനും നിറം വയ്ക്കുന്നതിനും വളരെയധികം നല്ലതാണ്..

വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചായയാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻറെ പേര് മഞ്ഞൾ ചായ എന്നാണ്. പല രീതിയിലും ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇന്ന് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു ശേഷം നന്നായി തിളപ്പിക്കുക, വിജയ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചത്, കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് നന്നായി തിളച്ചുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ചെറിയ ചൂടോടെ കൂടിയാണ് ഇത് കുടിക്കേണ്ടത്. പുരുഷന്മാരിലെ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് പിന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരും ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എതൊരു ടിപ്സ് ചെയ്യാനെങ്കിലും ഒരുമാസം കണ്ടിന്യൂസായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുതേൻ ആണ്. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്.

Drink this tea half an hour before breakfast and half an hour before dinner. Drinking this way will make our body color well and it is very good for losing weight.