നാറ്റപ്പൂച്ചെടിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ആരുമൊന്നു ഞെട്ടും.

രണ്ടു മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് കാട്ടപ്പ സീമ കൊങ്ങിണി നാറ്റപൂ ചെടി എല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന നരി പൂച്ചി. ഔഷധഗുണമുള്ള ഈ ചെടി കീടനാശിനിയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതില് മാറ്റി കിട്ടുന്ന രാസവസ്തുവിനെ സൂക്ഷ്മജീവികളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ അവരുടെ മീന് വെള്ളിയാഴ്ച അതുപോലെ കാട്ടുപന്നി എന്നിവയെല്ലാം തുരത്താനായി ഈ ചെടിക്ക് ആകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകത. നമ്മുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ മുഞ്ഞ വെള്ളീച്ച കീടങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ചെടികളിൽ നിന്നും.

നീരു ഊറ്റിക്കുടിച്ച് കുരുടിപ്പ് എന്ന രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ആക്രമണം മൂലമാണ് ഈ കുരുടിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്.ഇതുകൂടാതെ ഇലപ്പേൻ വൈറസിനെ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നു മറ്റൊന്നിലേക്ക് പരത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ ഇലകളെല്ലാം ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ചുരുണ്ട് വളർച്ച മുരടിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുക. സാധാരണ മുളക് പയർ എന്നിവയെല്ലാം ഈ കീടങ്ങളെ കാണാനുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇതിനെ തുരത്താൻ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ നാറ്റപ്പൂച്ചെടി എന്നതാണ് ഏറെ പ്രത്യേകത. ഈ ചെടിയുടെ ഇലയും ഇളം തണ്ടും ആണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. വെള്ളം തളിച്ച് നാറ്റപ്പൂച്ചെടി ഇളം ഇലയും തണ്ടും ചതച്ച് ഒരു ലിറ്ററോളം നീരെടുക്കുക. ഇതിൽ 60 ഗ്രാം ബാർസോപ്പ് അരലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ യോജിപ്പിച്ച് ഇതുമായി നല്ലവണ്ണം ചേർക്കുക.

ഇതിനെ പത്തിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് പയറിലെ ഇല പേനയും മറ്റ് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന പ്രാണികളെയും നിയന്ത്രിക്കാം ആകും. വയറിൻറെ ഇളം ഇലയിലും ഇലയുടെ അടിയിലും ഞെട്ടലും കായലും എല്ലാം ഇല്ലപ്പാനിൻറെ ഉപദ്രവ കാണാം. കടുകുമണി യെക്കാൾ ചെറുതായ ഇവയെ നശിപ്പിച്ചാൽ പയറിനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാനാകൂ.തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.