ഈ അത്ഭുത സസ്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും..

പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അരപ്പട്ടയും തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഈർക്കിളി കഷ്ണങ്ങൾ ഒടിച്ചു കരിങ്ങോട്ട ഇല ഉപയോഗിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. കൂടെ വെള്ള കായ ചക്രങ്ങളിൽ ഉരുളുന്ന വാഹനമായും ഇതിനെ കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നിത്യഹരിതവനങ്ങളിലും പുഴയോരങ്ങളിൽ ഉംതീരങ്ങൾ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് കരിങ്ങോട്ട കൂടുതലായും വളർന്നിരുന്നത്. ഇതിന്റെ തടിക്കും തൊലിക്കും കായ്ക്കും രസമാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചിതലിനെമറ്റു നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഷായം തയ്യാറാക്കുന്നതിന്.

കരിങ്ങോട്ട വളരെയധികമായി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നെല്ല് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പത്തായങ്ങൾ ഇൽ ആര്യവേപ്പ് കരിനെച്ചി കരിങ്ങോട്ട ഇവ ഏതിനെയെങ്കിലും കുറച്ച് ഇലകൾ കൂടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കീടശല്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ കരിങ്ങോട്ട കാഞ്ഞിരം പച്ചില വളമായി ചേർത്താൽ ചിതലിനെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും അറിവുള്ള കാര്യമാണ്. കരിങ്ങോട്ട യുടെ തൊലി ഇല്ല കാതൽ വിത്ത് എന്നിവയിൽനിന്ന് എടുക്കുന്ന എണ്ണ ഔഷധമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

കരിങ്ങോട്ട തൈലം ശക്തമായ ഒരു വാദത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് സന്ധിവാതം ആമവാതം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയിലും ഔഷധമായി പ്രധാനമായും കരിങ്ങോട്ട ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. സന്ധിവേദന നീർക്കെട്ട് എന്നിവ കരിങ്ങോട്ട തൈലം പുരട്ടുന്നത് വളരെയധികം ഉചിതമാണ് മാത്രമല്ല ഇതിന് വിത്ത് മാലയായി കഴുത്തിലണിഞ്ഞ് നെഞ്ചുവേദന എന്നിവയ്ക്ക്.

വളരെ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിന് ഉചിതമാണെന്ന് ആയുർവേദം പറയുന്നു. ചിതലുകളെ അകറ്റാൻ കഴിവുള്ള ചില ആൽക്കലോയിഡുകൾ കരിങ്ങോട്ട യുടെ ഇലകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ വീടുപണിയുമ്പോൾ ഇതിൻറെ ഇല തറയിലും കട്ടിളപ്പടി ഉള്ളിലും ഇടുന്നത് പതിവാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.