ഇതൊരു അല്പം തടവിയാൽ മതി പ്രായം 20 വയസ്സ് കുറഞ്ഞ് സൗന്ദര്യം ഇരട്ടിക്കും..

ആരോഗ്യത്തിനു മാത്രമല്ല ചർമസംരക്ഷണത്തിനും ചർമത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്രീൻ ടീ. ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്രീൻ ടീ ഗ്രീൻ ടീ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിനു ഗ്രീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഗ്രീൻ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ആദ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് മാത്രമല്ല ഇത് ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. ചർമ്മ സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹിന്ദി ലക്ഷണങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഗ്രീൻടീ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. പോളിഫിനോളുകൾ സമ്പുഷ്ടമായ ഗ്രീൻ ടീ മുഖ കുരു ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനും സഹായകരമാണ്.

പലപ്പോഴും പ്രായാധിക്യം കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് മുഖത്താണ് പ്രായമാകുന്നതിനെ ലക്ഷണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്രീൻ ടീ എന്നത് ഗ്രീൻ ടീ ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ചർമ്മത്തിന് ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾ വരകൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ചർമത്തിന് നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു ചർമത്തിന് മൃദുത്വം നൽകുന്ന വളരെയധികം സഹായകരമാണ്.

ഗ്രീൻ ടീ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പല ഫീസ് വാക്കുകളും എന്നിവ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ചർമ്മ കാന്തി വർധിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.