ശരീരവേദനകൾക്കും ദഹനപ്രശ്നങ്ങളും ഉടനടി പരിഹാരം.

ഔഷധങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കുമ്പിൾ കുമിഴ് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. പേര് പൂവ് കായ് എന്നിവയാണ് മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. തടി കഥകളി കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാദം വേദന നീര് പഴയ തലവേദന നാഡി ദൗർബല്യം വ്രണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ചികിത്സക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദശമൂലാരിഷ്ടം ധന്വന്തരാരിഷ്ടം ദ്രാക്ഷാദികഷായം ച്യവനപ്രാശം ത്രിഫലാദി കഷായം എന്നിവയിൽ കുമിഴ് ചേരുകയാണ്.

കുമ്പിടി നിന്റെ പൂവ് ചീര എന്നിവ ആയിട്ടുള്ള കഷായം രണ്ടു നേരം കഴിച്ചാൽ വാതരോഗങ്ങൾ ശമിക്കും. ഇത് ഒരു ഔൺസ് കഴിച്ചാൽ മതി. തലവേദന കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവുമധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ ഒറ്റമൂലിയാണ് കുമ്പിൾ. അതിനു വേണ്ടി കുമ്പിളിലെ ഇല അരച്ച് നെറ്റിയിൽ പുരട്ടിയാൽ മതി. ഇത് തലവേദന സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ നിർത്തുന്നു.

വാഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും അറിയുന്നവർക്ക് അതിനു പരിഹാരം കാണുന്നതിന് മുമ്പിൽ കഷായം കുടിച്ചാൽ മതി. വയറുവേദന പലപ്പോഴും രഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം വരുന്നതാണ്. അരിഷ്ടം വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് വയറുവേദന പോലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനു സഹായിക്കും. ഇതിന്റെ വേര് കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ ജലദോഷം എളുപ്പത്തിൽ മാറും.

മണിക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഇതിന്റെ പേരിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കി ആവി പിടിച്ചാൽ മതി. നീർ വീഴ്ച മൂലം പലരിലും തൊണ്ട വേദനയും മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനു കൂമ്പിൽ കഷായം കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.