നെഞ്ചരിച്ചിൽ, പുളിച്ചുതികട്ടൽ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ 30 ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ, പുളിച്ചുതികട്ടൽ എന്നത്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഒരു 40 വയസ്സിനു മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 50 വയസിനു മുകളിലുള്ളവരിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പത്തു വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികമായി കണ്ടുവരുന്നു. ഇത് പ്രധാനമായും പൊലീസിന് കിട്ടിയ വിരൽ അതുപോലെതന്നെ നാളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന.

പുകച്ചിൽ മെഡിസിനും എല്ലാം ഗ്യാസ് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായി നെഞ്ചെരിച്ചിൽ പുളിച്ചുതികട്ടൽ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയായിരിക്കും ഇതിനൊരു പരിധിവരെ കാരണമായിതീരുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചവച്ചരച്ച് അന്നനാളത്തിലൂടെ പോയി നമ്മുടെ വയറ്റിലാണ് എത്തുന്നത്. എ അന്നനാളത്തിലൂടെ ലിസ്റ്റ് മക്കയിലെത്തുന്ന ഭക്ഷണം തിരിച്ചു അന്നനാളത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് തടയുന്നതിന് ചെറിയൊരു തടസ്സമുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ.

തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം കയറുന്നു ഇതുമൂലമാണ് നമുക്ക് എൻ നെഞ്ചിൽ പുളിച്ചുതികട്ടൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കാരണം എന്നത് ക്രമമല്ലാത്ത ഭക്ഷണരീതിയും ആണ് .പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല സമയങ്ങളിൽ ആണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി പറയപ്പെടുന്ന അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുടെ മേൽ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന അതിനുമപ്പുറം അധികമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ അധികമായി കണ്ടുവരുന്നത് .തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.