പറമ്പിലും തൊടികളിലും കണ്ടാൽ വലിച്ചെറിയുന്ന ഈ ചെടിയുടെ അത്ഭുത ഗുണങ്ങൾ.

പാതയോരങ്ങളിലും കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒരു സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന പഴമാണ് അമ്മൂമ്മപ്പഴം.ഇത് പഴമക്കാർക്ക് വളരെയധികംസുപരിചിതമായ പഴമാണ്. അമ്മൂമ്മപ്പഴം കൂടെ പഴം പൂടപ്പഴം കുറുക്കൻ പഴം മൂക്കള പഴം തുടങ്ങി നിരവധി പേരുകളിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ബര്ത്ഡേ ചുറ്റും കൂട് പോലെയുള്ള ആവരണം ഉള്ളതിനാൽ ഇത് കൂടെ പഴം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. കുറുക്കൻ മാർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട പഴമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ.

കുറുക്കൻ പഴം എന്നും വിളിപ്പേരുണ്ട്. വള്ളിയായി പടർന്ന് പാതയോരങ്ങളിൽ കുറ്റിക്കാടുകളിലും ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. ചെറിയ നിലക്ക് എത്ര വലുപ്പമുള്ള ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം പാഷൻഫ്രൂട്ട് പോലെ ഒരു ജോലി കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കറുത്ത കുത്തുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഇലകളും പൂക്കളും ഫാഷൻഫ്രൂട്ട് നോട് സാമ്യമുള്ളതിനാൽ ഇതിനെ ബുഷ്പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം ജെല്ലി പോലെ വഴുക്കൽ ഉള്ളതിനാൽ മൂക്കള പഴം എന്നും ഇതിന് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്.

ചെറിയ പുളിപ്പ് കൂടിയ മധുരമാണ് ഈ പണ്ഡിതനെ ഉള്ളത്. പഴുത്ത് പാകമായി വരുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഇവ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിൻറെ തൊലി പൊളിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഷ്യയോഗ്യമായ ഉൾഭാഗം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പഴുത്ത് പാകമായി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ കൂടെ പഴം നമുക്ക് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻറെ ഔഷധഗുണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം.

പഴമക്കാർ ഇത് ഭക്ഷിക്കുകയും അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ തലമുറയിൽപെട്ട വർക്ക് ഇത് എന്താണ് എന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഇതിൽ ധാരാളമായി കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എല്ലുകളുടേയും പല്ലുകളുടേയും ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.