കർഷകർക്ക് പേടിസ്വപ്നമാണ് ഈ ചെടി.

സിംഗപൂർ ഡെയ്സി കാണാൻ അതിസുന്ദരിയാണ്. വെള്ളവും വളവും ഇല്ലെങ്കിലും വളരും. മഞ്ഞപ്പട്ടു വിരിച്ചതുപോലെ പറമ്പ് മുഴുവൻ പടർന്നു കിടക്കും. വെട്ടി മാറ്റിയാലും അതിജീവിക്കാനും അറിയാം ഈ ചെടിക്ക്. വെട്ടി മാറ്റിയാലും വീണ്ടും തളിർക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം, കർഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വിനയായി കളയായി നാട്ടിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. ഈ ചെടി മൂലം ഏറെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർ കർഷകരാണ്. കണ്ണൂർ വയനാട് ജില്ലകളിലെ കർഷകരാണ് ഈ സിംഗപൂർ ഡെയ്സി കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി ഇരിക്കുന്നത്.

ഈ ചെടി വളർന്ന് വയലുകളിലേക്ക് പടർന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലും. അല്ല പിന്നെ ശല്യം കാരണം കൃഷി തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ്. ഏറി പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ തരിശായി കിടക്കുന്ന ത് അതിസുന്ദരമായ മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് നിറയുന്ന ഈ അധിനിവേശ നിത്യം വെള്ളവും വളവും ഇല്ലെങ്കിലും വളരും. ആദ്യമൊക്കെ ഉദ്യാനങ്ങൾ മോടിപിടിപ്പിക്കാൻ ഈ സസ്യം മറ്റു വളർത്തിയിരുന്നത് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഇവയുടെ കടന്നുകയറ്റം.

കൂടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും പൂന്തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഒരു കഥ സത്യമാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ സൗകര്യമുണ്ട് ഇതിന് ഒരു അലങ്കാരച്ചെടിയായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചെടികളെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം വ്യാപിക്കുകയും മറ്റുള്ള ചെടികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ കൃഷിയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുക.

എന്ന കാര്യം നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബേബീസ് ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ ഡെയ്സി എന്നൊക്കെ ഇതിനു വിളിപ്പേരുണ്ട് സെൻട്രൽ അമേരിക്ക കരീബിയൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉത്സവം. പുസ്തകക്കട പ്രദേശങ്ങളിൽ വർഷം മുഴുവൻ പൂക്കൾ തരുന്ന ഈ ചെടി ഭക്ഷ്യയോഗ്യം അല്ലെങ്കിലും ചില കന്നുകാലികൾഇത് ഭക്ഷണമാക്കാറുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..