യാതൊരു പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ മുഖം വൃത്തിയാക്കാം

എളുപ്പത്തിൽ ദിവസവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേസ്പാക്ക് ആണ് പറയുന്നത്. ദിവസവും നമ്മൾ പുറത്തുപോകുന്ന വരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖം വാടി ഇരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതു മാറുവാൻ സാധാരണ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കഴുകുക ആണ് ചെയ്യാറ് ഇതിനുപകരം സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ മുഖം വൃത്തിയാക്കുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരുപിടി എയർ എടുക്കുക ദിവസവും ചെയ്യുവാനുള്ള ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ചെറുപയർ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ചെറുപയർ ലേക്ക് ഒരുപിടി ഓട്സ് ചേർക്കുക തുടർന്ന് ഇവ രണ്ടും കൂടി നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക.

കൂടുതൽ കുടിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സഞ്ചാരം അധികമില്ലാത്ത ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ലപോലെ അടച്ചുവയ്ക്കുക ഇത് ഒരു മാസം വരെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും. മുഖത്ത് മാത്രം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ മാത്രം മതിയാകും. ഈ പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾസ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കണം തുടർന്ന് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് നിറം മാറുന്നതിനും.

It can be used and can be changed only after a month of continuous use. It is most lying on the face. It’s a thing we can apply on our faces without any side effects. It should be washed before applying and then it should be washed when it is dry. Watch the full video for more information.