സർപ്പഗന്ധി എന്നാൽ ചെടി ഔഷധമായി അത്യുത്തമം..

നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന നല്ല ഔഷധഗുണമുള്ള ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് സർപ്പഗന്ധി. ഇഗ്നേഷ്യസ് സത്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിത വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധാരാളം ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഈ ജെഡി ആയുർവേദ മരുന്നുകളിൽ പണ്ടുകാലം മുതൽതന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു ധാരാളമായി ഔഷധഗുണങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ പാർശ്വഫലങ്ങളുമുണ്ട് ഉള്ളൊരു സസ്യമാണ്. രക്തസമ്മർദ്ദം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. ഇതിന്റെ വേരിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം ഔഷധം ഉപേയാഗിക്കുന്നത്.

സാധാരണയായി നാഡീരോഗങ്ങൾ അപസ്മാരം കുടൽ രോഗങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റും ഉരക വർഗ്ഗത്തിൽപെട്ട ജീവിയുടെ കടിയേറ്റാൽ മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സർപ്പഗന്ധി എന്നുള്ള പേര് തന്നെ പാമ്പുകളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേര് വന്നത് തന്നെ. മലബന്ധം കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ സന്ധികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകളിൽ എല്ലാം ഇത് വളരെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അസിഡിക് സ്വഭാവം ഉള്ളതും നല്ല നീർവാഴ്ച ഉള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ജൈവവളം അടങ്ങിയ മണ്ണിലാണ് സർപ്പഗന്ധി ധാരാളമായി വളരുന്നത്. മൺസൂൺ കാലത്തിനുശേഷമാണ് ഈ ചെടി പൂവിടാൻ തുടങ്ങുന്നത്. സർപ്പഗന്ധിയുടെ വേരാണ് ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പേരുകൾക്ക് സർപ്പത്തിനെ ഗന്ധമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സർപ്പഗന്ധി എന്ന പേര് വരുന്നത് കാരണമായത്.

ഈ ചെടി നിൽക്കുന്നിടത്ത് പാമ്പ് വരില്ല എന്നാണ് പഴമക്കാരുടെ വിശ്വാസം. സർപ്പഗന്ധി ധാരാളം ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതും അതുപോലെതന്നെ പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സത്യമാണ്. ഇതിൻറെ വേരിൽ നിന്നാണ് പാമ്പിൻ വിഷത്തിനുള്ള മറുമരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.