ശതാവരി എന്നത് ഒരു ചെടി മാത്രമല്ല ഔഷധച്ചെടി കൂടിയാണ്.

അസാധാരണമായ ഔഷധമൂല്യമുള്ള വള്ളിച്ചെടിയാണ് ശതാവരി. സഹസ്രമൂലി എന്ന് ഇതിന്റെ സംസ്കൃതനാമം തന്നെ ആയിരം ഔഷധഗുണം ശതാവരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചന നൽകുന്നു. ശതാവരി എന്നാൽ നൂറു പേരുകൾ എന്നാണർത്ഥം.അനേകം ഔഷധ ഗുണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശതാവരി യെ ആയുർവേദത്തിലെ ജീവന്പഞ്ച മൂലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഋഗ്വേദത്തിലും അഥർവ വേദത്തിലും ശതാവരിയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇലകൾ ചെറു മുള്ളുകൾ ആയി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സസ്യമാണിത്. മണ്ണിനടിയിൽ ചെറു വിരലോളം വണ്ണമുള്ള കിഴങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. വെളുത്ത പൂവുകൾ നിറയെ ഉണ്ടാകും. സ്മിത ഗുണവും ശീതവീര്യവുമാണ് ശതാവരി. രുചികരമായ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശതാവരിയുടെ കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നല്ലൊരു ദഹൻ ഔഷധിയാണ് ശതാവരി. പ്രധാനമായും രണ്ടുതരം സദാ വരികളാണ് കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അധികം ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഇനവും അധികം ഉയരമില്ലാത്ത ഇനവും. ശതാവരിയുടെ ഇല കിഴങ്ങ് എന്നിവയാണ് ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഭാഗം. ക്ഷയം പിത്തം വാദം എന്നിവയ്ക്കും മുലപ്പാൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും അത്യുത്തമമാണ് ശതാവരി.

പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശതാവരി ഏറെ നല്ലതാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ ശതാവരി പലവിധ ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ശതാവരി കുഴമ്പ് ,രസ്നാദി കഷായം എന്നിവയിൽ ശതാവരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കിഴങ്ങാണ് ഔഷധയോഗ്യഭാഗം. മഞ്ഞപ്പിത്തം, മുലപ്പാൽ കുറവ് ,അപസ്മാരം, അർശ്ശസ് ,ഉള്ളംകാലിലെ ചുട്ടുനീറ്റൽ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നല്ല ഹെൽത്ത് ടോണിക്കും ആണ്. കാൽസ്യം ഇരുമ്പ് എന്നിവയുടെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും ജ്വരത്തിന് അൾസറിനും ശതാവരി നല്ലൊരു ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശതാവരിക്കിഴങ്ങ് ധാതുപുഷ്ടി അത്യുത്തമമാണ്. മൂത്രക്കടച്ചിലിന് മരുന്നായും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ശതാവരിക്കിഴങ്ങ് ചതച്ചെടുത്ത നീര് പഞ്ചസാരയോ തേനോ ചേർത്തു കഴിക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ഏറെ നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.