ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ മാറി കിട്ടുന്നതിനും അതുപോലെ എല്ലുതേയ്മാനം എന്നിവ മാറുന്നതിനും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും ഇത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ…

നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴും സ്ട്രോങ്ങ് ആയി നൽകുവാനും നമുക്ക് ഒരു ക്ഷീണവും കാര്യമില്ലാതെ എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ആക്ടീവായി നിലനിൽക്കാനും അമ്മയെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്ക് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ തന്നെ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എനർജി ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ചൈൻ കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിനു പകരം നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യം.

ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ലൊരു എനർജി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ ലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പേൾ മില്ലറ്റ്( കമ്പ്) എടുക്കുക, അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റാഗി, രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചോളം, ഇത് നന്നായത് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഏകദേശം രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഈ പൊടിയും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇത് കുട്ടിക്ക് വഴിയിൽ ശരീരവേദന മുട്ടുവേദന.

Pain in the hands and muscle pain is very good for relieving. It would be nice to drink tea in the morning. It gives you good energy in your bones and nerves.