മരോട്ടി എന്ന അത്ഭുത വൃക്ഷം..

നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ വളരെയധികമായി കണ്ടിരുന്ന ഒന്നാണ് മരോട്ടി എന്ന വൃക്ഷം. കുഷ്ഠ രോഗസംഹാരിയാണെന്നാണ് മറുപടി പൊതുവേ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിർത്തി വൃക്ഷം ആയും ചിലയിടങ്ങളിൽ മറുപടി വളർത്തിവരുന്നു. റൊട്ടി വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മരം തന്നെയാണ് മലയാളികൾക്ക് വളരെയധികം സുപരിചിതമാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ തലമുറയിൽപെട്ട അവർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. മുടി വളരുന്നതിനും മുടിക്ക് നല്ലതുപോലെ ബലം ഉണ്ടാകുന്നതിനും.

അതുപോലെതന്നെ ത്വക്ക് രോഗചികിത്സയും അതുപോലെതന്നെ കുഴിനഖം പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നതിനും പണ്ടു കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ വളരെയധികമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇത്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ വളരെയധികം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ പൂർവ്വീകർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. അതുപോലെതന്നെ കുഷ്ഠരോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് മരോട്ടി എണ്ണ. ഇതിൻറെ കുരു ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് ആട്ടി കിട്ടുന്ന എണ്ണ ശുദ്ധീകരിച്ച നൽകിയിരുന്ന ഒരു ചികിത്സാരീതിയാണിത്. വിര ശല്യം പ്രമേഹം എന്നിവ ഇല്ലാതാകുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്.

ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വീക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഈ എണ്ണ പുരട്ടുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഒത്തിരി നല്ല ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇത് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ദഹനപ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് എല്ലാം ഇത് ചെറിയതോതിൽ ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ഈ കാട്ടി കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന പിണ്ണാക്ക് നല്ലൊരു ജൈവവളമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

ചെടികളിലെ ഉറുമ്പ് ശല്യം കീടശല്യം എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് കൃഷിയിലെ പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള അതായത് കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഉളുക്ക് എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമ പ്രതിവിധി തന്നെയായി നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.