മുടിയിലെ നര ഒഴിവാക്കാൻ കിടിലൻ വഴി.

നരച്ച മുടി ഇന്ന് പലരെയും അലട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് വയസ്സാകുമ്പോൾ മുടി മുറിക്കുന്നത് സർവസാധാരണമാണ് എന്നാൽ യുവതി വാക്കുകളിലും കുട്ടികളിലും നര ഇന്ന് വളരെയധികമായി കണ്ടുവരുന്നു ഇതുമൂലം ഒത്തിരി ആത്മ സംഘർഷവും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവും അതുപോലെതന്നെ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണം ഉണ്ട്. മുടിയിൽ നര വരുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മുടി നടക്കുക എന്നത് വിട്ടുമാറുകയില്ല മുടിയുടെ നരമാറാൻ ഒരിക്കലും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന.

ഹെയർ ഡൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുകില് ഇത്തരം ഹെയർഡൈ കളിൽ അമിതമായി രാസപദാർഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതു മുടികൊഴിച്ചിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ മുടി നരക്കുന്നതിനും കാരണമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.മുടിയുടെ നരമാറാൻ അതിനെ പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും അതുപോലെതന്നെ മുടിക്ക് ആവശ്യമായ കരുതൽ നൽകേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് വേണ്ടരീതിയിൽ മുടിയെ പരിഗണിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുടിയിൽ നര ഉണ്ടാകുന്നതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

അതായത് മുടിക്ക് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരികയും സ്ട്രസ്സ് ഉറക്കക്കുറവ് എന്നിവയെല്ലാം മുടി നരയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമായിതീരുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയുടെ നര ഒഴിവാക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും സ്വാഭാവിക മാർഗങ്ങൾതേടുന്നു അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നത്.

വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉൽപ്പനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മുടിയിലേക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമാകും. കാരണം ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കലുകൾ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. മുടി നരക്കാൻ എപ്പോഴും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് .തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.