ഈ ഇലയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എന്നും ഈ ഇല കഴിക്കും.

ആരിവേപ്പില പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. വെറുംവയറ്റിൽ 2 ആരിവേപ്പ് ഇല കടിച്ചു ചവച്ചു കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പിലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുക. ദിവസം മുഴുവനും ഇടപെട്ട് കുടിച്ചാലും ഏറെ നല്ലതാണ്. അല്പം കയ്പ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ ഒരുപോലെ നൽകുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്. ആര്യവേപ്പില ചതച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെറുംവയറ്റിൽ കുടിക്കാം. ഇത് രാത്രി ഇട്ടു വച്ച് രാവിലെയും കുടിക്കാവുന്നതാണ്, ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിലെ പല പ്രയോജനം നൽകുന്ന വഴികളാണ്. ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധശേഷി ആവശ്യമായ ടോണിക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാം.

ആര്യവേപ്പില ഉണ്ടാക്കുന്ന ആര്യവേപ്പില ടീയുടെ ഗുണം നൽകുന്നു. ഇത് സാധാരണ ചായ അല്ല ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അല്പം ആരിവേപ്പില ചതച്ചിടുക, അൽപം കഴിയുമ്പോൾ കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ടു വച്ച് രാവിലെ കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഇളം ചൂടോടെ വെറുംവയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. നല്ലൊരു ഡി ടോപ്സി ഫയർ അതായത് ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള നല്ലൊരു മരുന്നാണ് ഇത്. ലിവർ കിഡ്നി എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യുത്തമവും.

Neem powder is very beneficial for you to eat a spoon fulofen in warm water. Neem is a good medicine for diabetes and its chemical components are one synthesis of insulin production. It produces the insulin that the body needs and gives the body health. This drink is very good for fighting diseases like ulcers, stomach inflammation, constipation, abdominal pain, stomach infections.