ചർമത്തിലെ കരിവാളിപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്..

എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സ്കിൻ തരക്കാർക്കും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൗന്ദര്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന കരിവാളിപ്പു ചെറിയ കുരുക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കരിമംഗല്യം. മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന കരിവാളിപ്പ് അഥവ കരിമംഗല്യം നമ്മുടെ മുഖത്തിന് ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനു മധു പോലെ മുഖം വികൃതമാക്കാൻ അതിനു കാരണമായി തീരുന്നു.

കരിമംഗല്യത്തിനുള്ള മോഡേൺ മെഡിസിൻ പറയുന്നത് മെലാസ്മ എന്നാണ്. കരിമംഗല്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ നല്ലതുപോലെ ക്ലീനായി സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചർമത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും. പൊടിപടലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം പുക എന്നിവയെല്ലാം നമ്മുടെ മുഖത്തിൻറെ ചർമ്മത്തെ അതുപോലെതന്നെ ശരീരത്തിന് ചർമ്മത്തെ വളരെയധികം ദോഷങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് സ്ട്രസ് ഘടകം.മനസ്സും ശരീരവും മലം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതാണ്. എന്നത് പലർക്കും അറിയാമെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇതെല്ലാം മറന്നുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നല്ല വർക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും സൗന്ദര്യത്തെയും വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് വന്ന പുഞ്ചിരി മാറ്റുന്നതിനും മുഖത്ത് കരിവാളിപ്പുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും കാരണമാകും. നമുക്ക് വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ചർമത്തിലുണ്ടാകുന്ന പരിപാടികൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മുഖം നല്ലതുപോലെ ആവി കൊള്ളിച്ച മുഖത്തെ അഴുക്കുകൾ പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യുക എന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.