പല്ലിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം..

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം വർധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ് മോഡേൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ വളരെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയതോതിലെങ്കിലും ജനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് dental implant എന്നത്. നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പല്ലുകൾ വളരെയധികം നാച്ചുറലായി തന്നെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിറീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സർജിക്കൽ അതായത് ഒരു പല്ലിന്റെ ചികിത്സയിൽ മഹാ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് dental implants എന്നത്.

കേരളം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ dental implants എന്നത് അതിന്റെ ശൈശവാവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാരംഭം ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി വന്നതേയുള്ളൂ.പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ പള്ളി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെ വളരെയധികം ചുരുക്കം മെത്തേഡുകളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പേരെടുത്തത് എന്നുപറയുമ്പോൾ ഊരി വയ്ക്കാവുന്ന പല്ലിന്റെ സെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പല്ലുകളിൽ ചെറുതാക്കി വെച്ച് ബ്രിഡ്ജുകൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും എല്ലാ പല്ലുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം സെറ്റ് വെക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം വിരാമമിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ dental implants എന്ന മഹാത്ഭുതം വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ബേസിക്കലി dental implants എന്നത്. നമുക്കൊരു പള്ളി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പല്ലിന്റെ പുറംഭാഗം മാത്രമല്ല അതിനുള്ളിലേക്ക് മോഡിലേക്ക് ആഴ്ന്ന് വേരുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Dental implants ലൂടെ അതിലേക്ക് ഒരു സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് ലൂടെ വേരിനെ ബദലായി ഒരു ഇമ്പ്ലാന്റ് വയ്ക്കുന്നു.

അത് മോഡിയിലേക്ക് വയലിൻ ഉള്ളിലേക്ക് വളരെയധികം ഭംഗിയായി സര്ജിക്കല് സർജിക്കൽ dental implant സിനെ എല്ലിലേക്ക് വെക്കുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെട്ട പള്ളിയുടെ ബദലായി അവിടെ നിൽക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.