നടുവേദനയിൽ തുടങ്ങി കാലിലേക്ക് വേദന പടരുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം..

ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ആളുകളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും നടുവേദന എന്നത്. പലതരത്തിൽ പലകാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നടുവേദന വരാവുന്നതാണ്. ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് നടുവേദന കാളും ഉപരിയായി നടുവേദന തുടങ്ങിയ കാലിലേക്ക് പടർന്നുപിടിക്കുന്ന വേദന വരെ കണ്ടു വരുന്നു ഇതിനെ സയാറ്റിക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സയാറ്റിക് നിർബന്ധ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നട്ടെല്ലിൽ നിന്ന് കാലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു നാഡിയുടെ പേരാണ് സയാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഈ നാഡി വഴി ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് സയാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ഗതിയിൽ 80 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ ഡിസ്കുകളുടെ തേയ്മാനം മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നട്ടെല്ലിന് നടുവിലുള്ള കുഷ്യൻ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രെച്ചർ ആണ് ഡിസ്ക് എന്നത് ഡിസ്ക് കാലക്രമേണ ഒരുപാട് കാലം കുഞ്ഞു നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് വരുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ക് തേയ്മാനം കാരണം ഡിസ്ക് ചെറുതായി ബാക്കിലേക്ക് തള്ളുന്നു.

തള്ളുന്നത് മാത്രമല്ല അതിനെ തൊട്ടു സൈഡിലുള്ള ഞരമ്പുകളിലേക്ക് വീക്കം സംഭവിക്കുകയും. നാടുകളിലൂടെ പുറത്തുവരുന്ന ഞരമ്പുകൾക്ക് വീക്കം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് പ്രധാനമായും നടുവേദന കാലിലേക്ക് പടരുന്നത്. Disc കാരണം വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് കുറേസമയം നിൽക്കുമ്പോഴും ആണെങ്കിൽജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കും.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കാലിലേക്ക് വേദന പടരുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് അത് സർവേക്ക് കാരണം ആയിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിൽ നടുവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് നടുവേദനയ്ക്ക് പ്രത്യേകം കാരണം കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.