പ്രമേഹം ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്പം ഈ ഇല മാത്രം മതി..

ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നവയാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾ.പുളി നാം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും പുളിയില പൊതുവേ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ഒന്നാണ് പുളിയില. കലാ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നായി വാളൻപുളിയുടെ ഇല ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. പല അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഫലപ്രദമായ ഒരു മരുന്നു പുളിയില എങ്ങനെയാണ് മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നു നമുക്ക് നോക്കാം.

പുളിയിലയിൽ ടനിൻ ഘടകമുണ്ട് ഇത് തടി കുറയ്ക്കാൻ ഏറെ നല്ലതാണ്. ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നല്ലതാണു. പുളിയിലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാം. അല്പം തുളസിയിലയും കൂടി ഇലയും നാലു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കുക ഇത് ഒരു കപ്പ് ആകുന്നത് വരെ തിളപ്പിക്കണം. ഇത് ഇളം ചൂടോടെ കുടിയ്ക്കുന്നത് തൊണ്ടവേദനയും ചുമയ്ക്കും ശമനം നൽകാൻ സഹായിക്കും.

പെരിഞ്ചീരകം പുളിയില എന്നിവയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പനിക്കുള്ള നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. പുളിയിലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മലേറിയക്കുള്ള നല്ലൊരു പരിഹാരം കൂടിയാണ്. ലിവർ ആരോഗ്യത്തിന് പുളിയില ഏറെ നല്ലതാണ്. ഇത് ശരീരത്തിലെ ടോക്സിനുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. പ്രമേഹത്തിന് നല്ലൊരു മരുന്നാണ് പുളിയിലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം. പുളിയില ഇട്ട് ഹിന്ദിതിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുടിയ്ക്കുന്നത്.

മാസമുറ സമയത്തെ വേദനകൾക്കുള്ള നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ്. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളും ചതവുകളും വേഗം മാറ്റാനും ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധശേഷി നൽകാനും അല്ല ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. പുളിയില ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ശരീരവേദനകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പുളിയില വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.