തെച്ചിപ്പൂവ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയണം.

നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാന്നിധ്യം തന്നെയായിരിക്കും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേരുകളിലറിയപ്പെടുന്ന തെച്ചിപ്പൂവ് ഔഷധഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ്. എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഔഷധ ചെടിയിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ചേച്ചിയുടെ പേര് കഴുകിവൃത്തിയാക്കി ചതച്ചരച്ച ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കാച്ചി പുറമേ പുരട്ടിയാൽ സോറിയാസിസ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമമായ ഒന്നാണ്. തെച്ചി ചെത്തി തെറ്റി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും വളരുന്ന ചെടി ആയതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും പൂന്തോട്ടങ്ങളിൽ ഒരു അലങ്കാരസസ്യമായി വളരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ പൂജയ്ക്ക് മാല കിട്ടുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഇല വേര് എന്നിവ പ്രധാനമായും മരുന്നുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ സമൂലമായ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിസാരം ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾസോറിയാസിസ് താരൻ മുഖക്കുരു വയറുവേദന വയറിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്നിവർക്കെതിരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്.

വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും.വ്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.ഗ്രഹണി പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്.കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീതി വേദന എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് തിരിച്ചു വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്.രക്തദോഷം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചൊറി ചിരങ്ങ് ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെ അധികം സഹായിക്കും.

ബാക്കി മുടിയുടെ അറിയിക്കും നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തലമുടി വളരുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഒത്തിരി ആരോഗ്യ ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് തെച്ചിപ്പൂവ്. ഇത് ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ മുടിക്കും ചർമ്മത്തിനും എല്ലാം വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ചർമസംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം അനുയോജ്യമായ ഒന്നാണ് .തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.