പൂവാംകുരുന്നിലയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ.

ഒത്തിരി ഔഷധസസ്യങ്ങൾ നമുക്കുചുറ്റുമുള്ള എന്നാൽ ഇത്തരം ഔഷധസസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഔഷധഗുണങ്ങൾ നിരവധി ഉള്ള ഒത്തിരി സസ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നഷ്ടമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പത്രത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ദശപുഷ്പങ്ങളുടെ പൂവാംകുരുന്നില. എല്ലാ പറമ്പുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇത് സമൂലം ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ്.

ദാഹം കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ മൂത്ര ശുദ്ധി വരുന്നതിനും ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൻറെ നീരസം എണ്ണയും ചേർത്ത് കാച്ചി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലേഖന പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും. മൂക്കിൽ ദശ വളരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമമായ ഒന്നാണ്. പനി മലമ്പനി അർശസ് എന്നിവയ്ക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്. ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കണ്മഷി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം ഉചിതമാണ്. ഇതിൻറെ നീര് തുണിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിളക്ക് കത്തിച്ചു ചട്ടിയിൽ കരുപ്പിടിപ്പിച്ച കണ്മഷി തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്ക് കൺമഷിയെ വളരെയധികമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ദാരിദ്ര്യദുഃഖ സമരത്തിലെ തലയിൽ ചൂടുന്ന വളരെയധികം ഉചിതമാണ്.

പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഉള്ളവരുടെ വിശ്വാസം ആണ്. കരൾ ഉദരരോഗങ്ങൾ മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. മൂത്രാശയക്കല്ല് മാറുന്നതിന് ഇത് കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്. പൂവാംകുരുന്നില കഷായം പ്രത്യുൽപാദനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പോലെ ലൈംഗികശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉചിതമായ ഒന്നാണ് തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.