എത്ര കടുത്ത മുടികൊഴിച്ചിലും പരിഹരിക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൗന്ദര്യപ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം കൂടിയാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്നത്. മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരും മാത്രമല്ല ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി ഉയർന്ന പണംകൊടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൾ ചെയ്യുന്നവരും ഒട്ടും കുറവല്ല എന്നാൽ ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം പ്രകൃതിദത്ത.

മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് മുടി നല്ല രീതിയിൽ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും അതായത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം പൂർവ്വികന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് ഉലുവ എന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുടികൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം ഇരട്ടി ആയി വർദ്ധിക്കുന്നു മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണം ലഭിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായകമാണ്.

പ്രധാനമായും മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പോഷകഗുണമുള്ള ഭക്ഷണം ആരോഗ്യകരമായ ആഹാരശീലം മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ താരൻ മലിനീകരണങ്ങൾ സ്ട്രസ്സ് ഉറക്കക്കുറവ് ചില ഹോർമോണുകളുടെ മാറ്റം എന്നിവയെല്ലാം മുടികൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്.

ഉലുവ ഉലുവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ശിരോചർമത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനും അതിലൂടെ മുടിയുടെ അവസ്ഥ നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. ഇത് മുടിയുടെ ഉള്ള വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും മുടിയുടെ വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. കേടായ മുടിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന തലമുടി ഇലകൾക്ക് തിളക്കവും കറുപ്പും നൽകുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് .തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..