ഏതു തരം അലർജി ആയാലും എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്താം..

ഇന്നത്തെ ആളുകളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയിരിക്കും അലർജി എന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം ഭാഗ്യമായ് പ്രേരക ഘടകങ്ങളുടെ അമിതമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും മൂലമാണ് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് പ്രേരക ഘടകങ്ങൾ ആന്റിജൻ ആയി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആന്റിബോഡി കളുമായി പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പൊടി പൂമ്പൊടി പൂപ്പൽ ചെറുപ്രാണികൾ എന്നിവയെല്ലാം സാധാരണ കാണുന്ന ആന്റിജനുകളാണ്.

ഒത്തിരി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അലർജി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അലർജി തന്നെ ഉത്തരം പ്രധാനമായും ശ്വാസകോശസംബന്ധമായ അലർജി അഥവാ ആസ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ സാധാരണയിൽ നിരുപദ്രവകരമായ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളോടുള്ള നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് പ്രതികരണം ആയിട്ടാണ് അലർജി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിലെ രോഗ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ യുവതികളെ അലർജികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും ഒത്തിരി തരത്തിലുള്ള അലർജികളുടെ ചർമ്മത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ പൊളിഞ്ഞു.

ഇളകൽ ആന്ജിയോഡോമ, എക്സിമ, കരപ്പൻ തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി ചർമ്മത്തിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ മൂക്കടപ്പ് അലർജികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൂക്കടപ്പ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു അതും കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ കുടിക്കുമ്പോൾ അലർജിയുള്ള ചില വ്യക്തികളിൽ ഇത് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു അതിനു കാരണമാകുന്നു ഇനി അത്തരം ലക്ഷണങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പറ്റാത്തത് എല്ലാം അലർജിക്ക് കാരണമായിതീരുന്നതാണ്. അലർജി ഇത് പ്രായത്തിന് വരാം എന്നാണ് ചിലപ്പോൾ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നീണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അലർജിക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് . അലർജിക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.