ചുവന്നു തുടുത്ത ചുണ്ടുകൾ ലഭിക്കാൻ..

മുഖസൗന്ദര്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളുടെ സൗന്ദര്യം എന്നത്. ചുണ്ടുകളുടെ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം എന്നത്. ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ചുണ്ടുകളുടെ നിറം കറുത്ത പോകുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ ചുണ്ടുകളുടെ സ്വാഭാവിക ചർമത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം വരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

ചുണ്ടുകളുടെ നിറം കറുത്ത പോകുന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ജനറ്റിക്സ് കാരണങ്ങളാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം. ചുണ്ടുകളുടെ നിറം ഇല്ലാതാകുന്നതിന് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്നത് നമ്മുടെ പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും. വൈറ്റമിൻ എ ബി കോംപ്ലക്സ് അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് എന്നിവയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഇത്തരത്തിൽ ചുണ്ടുകളുടെ ആരോഗ്യ നശിക്കുന്നതിനും ചുണ്ടുകൾക്ക് കറുപ്പുനിറം ആകുന്നതിനു കാരണമാകുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഇ യുടെ അഭാവം വൈറ്റമിൻ kഇപ്പൊ അതുപോലെതന്നെ വിളർച്ച പോലുള്ള അസുഖം ഉള്ളവരിലും ഇത്തരത്തിൽ ചുണ്ടുകളുടെ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നത് കാരണമാകും.ടുടെ അറിയിക്കും നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ ചുണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും മുഖസൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്നാണ് ധാരാളമായി വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നത്.

ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സ്കിൻ എല്ലാം വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്.അതുപോലെതന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നത് ഇതിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസ് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..