ആവണക്ക് എന്ന അത്ഭുതസസ്യ ഗുണങ്ങൾ.

ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ഔഷധസസ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞു ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയുന്നില്ല . ഇവിടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അവണക്ക്. റോഡരികിലെ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിധം എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ആവണക്ക് വളരുന്നതാണ്. അവരൊക്കെ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് വെളുത്ത ആവണക്ക് ചുവന്ന ആവണക്ക്.

വെളുത്ത ആവണക്ക് ഇലയും തണ്ടും പച്ചനിറത്തിൽ ആയിരിക്കും. വെള്ള അവണക്കണ്ണ കൂടുതല് ഔഷധങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാത രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഔഷധം എന്ന നിലയിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിനെ വാതാരി എന്ന പേരോടുകൂടിയ അറിയപ്പെടുന്നത്. അവിടേക്ക് കുരുവിൽ വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് പാലിൽ വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയും ചെയ്താൽ വിഷാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കും.

ആവണക്ക് ഒത്തിരി ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഒരു അര ഔൺസ് അവിടെ കണ്ണാ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പശുവിൻപാലിൽ ഒഴിച്ചു കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വയർ വേദന നടുവേദന നീര് എന്നിവ ശമിക്കുന്നതായിരിക്കും . വിഷാംശങ്ങൾ ചെന്ന് ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നര വൺസ് അവണക്കണ്ണ കഴിച്ചു വയറിളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷാംശ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ആയിരിക്കും.

രണ്ടു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ അവണക്കെണ്ണ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് അഞ്ചാം പനിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ചുമ്മാ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ തൊടുപുഴയിലെ അല്പം അവണക്കണ്ണ പുരട്ടുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ആവണക്കെണ്ണയും കൈയുടെ നീരും ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചാൽ വിരശല്യം ഇല്ലാതാക്കാം. 20 മില്ലി വരെ ശുദ്ധമായ ആവണക്കെണ്ണ കഴിച്ചാൽ വിരശല്യം മാറും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.