ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ജീവിതത്തിൽ വരില്ല..

പണ്ടെല്ലാം പ്രായമായവരിലും മുതിർന്നവരിലും മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഏത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന പ്രശ്നം ഇത് ചെറുപ്പക്കാരിലും മുതിർന്നവരിലും വളരെ അധികമായി കണ്ടുവരുന്നു. സഹകരണ ഈ നല്ലതുപോലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ആളുകളിൽ ഡോക്ടർ മെഡിസിൻ കുറിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രായം അനുസരിച്ചാണ്. മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും മുദ്രകളിൽ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തരാണ്. ഇതുപോലെ കുറിച്ച് ഒരു കാർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതശൈലി വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

അത് അവരുടെ ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അനുസരിച്ച് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എല്ലാം കുറിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ മരുന്നുകളും എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ഒരാളുടെ റിസ്ക് കാരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നതിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായുള്ള ടെൻഷനാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ആകുന്നു അവരിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് പ്രഷർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും.

അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കൂടുതൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. പുകവലി മദ്യപാനം ഹിന്ദി ജീവിതശൈലിയിൽ ഉള്ളവരിലും ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വളരെയധികം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ വൃക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വളരെയധികം ആയി കാണപ്പെടുന്നു.

കുറെ കാലം അമിതമായ രീതിയിൽ ടിപി കൂടുതൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ബിപി കൂടുതൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ സാധാരണ രക്തം ഒഴുകുന്നത് എന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദം കൊടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടി പോകുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.