എരുക്ക് എന്ന ചെടിയുടെ അത്ഭുത ഗുണങ്ങൾ…

നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ധാരാളമായി ഔഷധസസ്യങ്ങളും നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് അവയുടെ ഗുണങ്ങളും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെ കൂടുതൽ ഫലം തരുന്ന ഒട്ടനവധി ഔഷധസസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ തഴച്ചുവളരുന്നത് എന്നാൽ ഇവയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങളും മറ്റും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വാർത്ത പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ ഏത് അസുഖത്തിനും ഔഷധസസ്യങ്ങളെ ആണ് കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള വർക്ക് ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും അവ ഏതെല്ലാം.

ആണ് ഇത് അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് എരിക്ക് എന്നത്. പൂവും ഇലയും ഔഷധയോഗ്യമാണ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഔഷധ ഗുണങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് പ്രമേഹമടക്കമുള്ള പലരോഗങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ചുവന്ന പൂവ് കൂടി കാണുന്ന ചിറ്റരിക്കും, വെളുത്ത പൂവോടു കൂടി കാണുന്ന വെള്ളരിക്ക എങ്ങനെയാണ് ഇവ ഇതിനു രണ്ടിനും ഔഷധഗുണങ്ങളുണ്ട്.

എന്നാൽ വെള്ളരിക്ക ഔഷധഗുണങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വെള്ളരിക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നോക്കാം അതായത് എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. തലവേദന മാറുവാൻ എരിക്കിൻ പഴുത്ത ഇല അരച്ചുപുരട്ടുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.

ഇത് നമ്മുടെ തലവേദന ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല എഡിറ്റിംഗ് കറ പഞ്ഞിയിൽ മുക്കി വേദന ഉള്ള പല്ലിൽ കടിച്ചുപിടിക്കുന്ന അതിലൂടെ പല്ല് വേദന മാറുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കും. പൊക്കിളിന് താഴെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കാണ് എരുക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമെന്ന് ആണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.