അല്പം പാൽ മതി ചർമ്മത്തെ തിളക്കമുള്ളതാക്കാൻ..

ചർമസംരക്ഷണത്തിന് ഇന്ന് ഒത്തിരി മാർഗങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ആയിട്ടുള്ളത് ചർമ്മസംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാതെ ചർമ്മത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇന്ന് ചർമ്മസംരക്ഷണത്തിന് ഒത്തിരി ആളുകൾആശ്രയിക്കുന്നത് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സൗന്ദര്യവർദ്ധക.

വസ്തുക്കൾ ആണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിലെ ഒത്തിരി ഇടപാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഉല്പന്നങ്ങളെ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കൽ അടക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.ഇത് ചർമത്തിലെ ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായിത്തീരും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചർമ്മസംരക്ഷണത്തിന് ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം ആയിട്ടുള്ളത്.

ഇത്തരത്തിൽ ചർമത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പാൽ. ചർമ്മത്തെ മികച്ച രീതിയിൽ ക്ലാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ചുളിവുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് കുറയ്ക്കാനും കരിവാളിപ്പു കുറയ്ക്കുന്നതിനും എല്ലാം വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.ചർമത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രായമാകൽ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രക്രിയ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മോശം ചർമ്മസംരക്ഷണത്തിന് ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നതും.

മുഖത്ത്ചർമത്തിൽ ചുളിവുകൾ നേരത്തെ തന്നെ രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകും. കീഴ് ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾ നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് പാലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള നിർജ്ജീവ കോശങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്നതിനും ,ചർമ്മത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത് ചർമ്മത്തിന് മൃദുവാകുന്നതു മിനുസമുള്ള തീർക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കും. സൂര്യതാപമേറ്റ് ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന കരിവാളിപ്പ് കറുപ്പ് കളർ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം അനുയോജ്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.