മുടിക്ക് തിളക്കം കരുത്തും ലഭിക്കാൻ ഷാംപൂനൊപ്പം ഇതല്പം..

കരുത്തും ബലമുള്ള മുടി ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരും തലയിൽ സ്ത്രീപുരുഷഭേദമന്യേ നല്ല മുടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും. പഴക്കം ആരോഗ്യമുള്ള മുടി ഏത് പെൺകുട്ടികളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുടിയുടെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കേസ് സംരക്ഷണമാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാവരും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നത് കാരണമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും അതുപോലെതന്നെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതു മുടിയുടെ ആരോഗ്യം ഇരട്ടിയും നശിക്കുന്നതിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നല്ലത്. പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് മുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

ഇത്തരത്തിൽ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പല കാരണങ്ങളുടെ അതിൽ ഒന്നാണ് താരന് താരൻ ഇല്ലാതാക്കി മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം ആയിട്ടുള്ള തരത്തിൽ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരൻ ഇല്ലാതാക്കി മുടിക്ക് തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഷാംപൂ ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ച്.

തല കഴുകിയാൽ മുടിയുടെ കരുത്തും കൂടും ശിരോചർമത്തിലെ ഇത് വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് മൃതകോശങ്ങളെ ഗാനം ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്. സാബുവിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടീഷണറും ഉപയോഗിക്കാം ഇതു മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയുന്നതിനും മുടിക്ക് നല്ല തിളക്കം ലഭിക്കുന്നതിന് മുടിയുടെ ഈർപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് .തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.