ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജോയിൻറ്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയ്ക്ക് കാരണം ഇതാണ്.

ഇന്ന് ഏകദേശം 40 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 50 വയസിനു മുകളിലുള്ളവരിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സുഖം തന്നെയായിരിക്കും വാതരോഗങ്ങൾ. ശരീരത്തിൽ ഒത്തിരി വേദനകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. സന്ധിവേദനകൾ, മുട്ടുവേദന കഴുത്തുവേദന ഷോൾഡർ വേദന ഉപ്പൂറ്റി വേദന കൈ കാലിലുണ്ടാകുന്ന തരിപ്പ് കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീര് തടിപ്പ് ചുവപ്പ് പിടിച്ചു കോച്ചൽ എന്നിവ തുടങ്ങിയവ. ഇതിനെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വാതസംബന്ധമായ ഇരിക്കും.

എന്താണ് വാത രോഗങ്ങൾ വാത രോഗത്തിൽ പെടുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. രക്തവാതം, ആമവാതം, സന്ധിവാതം, ഗൗട്ട് എന്നിവ തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി വാതരോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. രക്തവാദം എന്താണ് ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോയിന്റ് ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് രക്തവാദം. കൈകാലുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോയിൻറ് കളിലാണ് ഇത് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നത്.

ഇതിനു വ്യക്തമായ കാരണം പറയുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ആളുകൾ നമ്മുടെ ചെറുകര ആക്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായി കാരണമായി നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അണുബാധ മൂലവും ഈ രക്തവാതം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നോക്കാം. കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പ് , ഇരുന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന്.

ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ,സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അടുത്തത് ആമവാതം ആണ്. ശരീരത്തിലെ ജോയിൻ മുകളിൽ വളരെ ശക്തമായ വേദനയും അതോടൊപ്പം നീരും ചുവപ്പും പനിയും ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ആമവാതം. കുട്ടികളിലും സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന സുഖമാണ്. മാത്രമല്ല തൊലികളയും സന്ധികളെയും അനുവാദം ബാധിക്കാറുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക .