വിഷ്ണുക്രാന്തി എന്നാ അത്ഭുത സസ്യം..

വിഷ്ണുക്രാന്തി കൃഷ്ണക്രാന്തി വിഷ്ണു ഗ്രന്ഥി വിഷ്ണുക്രാന്ത എഴുപത്തി പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നിലം പറ്റി വളരുന്ന സസ്യമാണിത്.ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി ഔഷധഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല ആരാധനയ്ക്കും പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ വളരെയധികം ആയി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യത്തിന് പ്രതിസന്ധി തീർക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പല രോഗങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഗർഭധാരണ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്ത്രീകളുടെ ശരീരപുഷ്ടിക്കും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നു തന്നെയാണ് ഇത്.

പലപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തിന് വില്ലനായി മാറുന്ന ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥതകൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിഷ്ണുക്രാന്തി. സ്ത്രീകളുടെ ശരീരപുഷ്ടിക്ക് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് തപാലിൽ അർജുൻ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീര പുഷ്ടി വർദ്ധിക്കുകയും സ്ത്രീകളിലുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല ഗർഭ രക്ഷയും വിഷ്ണുക്രാന്തി വളരെയധികം സഹായിക്കും ഗർഭകാലത്തുണ്ടാകുന്ന തളർച്ചയ്ക്കും.

പ്രസവ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പല അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ട് പണ്ടുള്ളവർ വളരെയധികമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് വിഷ്ണുക്രാന്തി. ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് മാത്രമല്ല അൽഷീമേഴ്സ് പോലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും എന്നിവയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്.

വിഷ്ണുക്രാന്തി തേക്കുന്നത് ബുദ്ധിശക്തിക്കും ഓർമശക്തിക്കും മികച്ച ഔഷധമാണ്. ആത്മഹത്യ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് പോലെയുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ശ്വാസകോശത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. അകാലനര പോലെയുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഇതിൻറെ നീര് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.