കുറമുള്ള് ചെടിയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ.

കമ്പുകളിൽ നിറയെ മുള്ളുകളുള്ള ഒരു കളിയാണ് കൂറമുള്ള്. കാൽ തൊട്ടാവാടി മുളകു മുള മുള മുള മുള എന്നെല്ലാം വിവിധ പേരുകളിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. കൂമുള്ളി 9 മുള്ളും കുറ്റിപ്പാണൽന്റെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു അല്ലിയും കൂടി കല്ലിൽ ഉരിയാടാതെ രോഗി തന്നെ സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപ് സമാഹരിച്ച് അരച്ച വെറും വയറ്റിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ ടോയ്ലറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ.

മാറുന്നതായിരിക്കും. വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് ചർദ്ദി വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സമയത്ത് ഒരു കഷണം ശർക്കര കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉചിതമാണ്. മുള ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് പൂവും ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ചമ്മന്തി ആണ്. കടന്നൽ വിഷ ശമനത്തിനും തേനീച്ച.

കടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ നീരിനും ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസം ബന്ധത്തിനും മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ഔഷധഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ഇത്. ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന സസ്യമാണ്.

എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ അറിയാതെ പോവുകയും അതുപോലെ ഇത്തരം വൃക്ഷങ്ങൾ വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.