ഓർമ്മശക്തി ഇരട്ടിയായി മറവി രോഗത്തെ അതിജീവിക്കാൻള്ള കിടിലൻ വഴി.

ഇന്നു ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും അമിതമായി മറവി എന്നത്. ഇത് പ്രായഭേദമെന്യേ കുട്ടികളിൽ ആയാലും മുതിർന്നവരിൽ ആയാലും എല്ലാം പലരും പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.പല കാര്യങ്ങളും മറന്നുപോകുന്നത് വ്യക്തിപരമായി നമ്മെ വളരെയധികം അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. മറവി എന്ന പ്രശ്നത്തിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അവൻ മനസ്സിലാക്കി അവയെ പരമാവധി ഇല്ലാതാക്കാൻ.

ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് മറവി വരുന്നതിന് ആദ്യത്തെ കാരണം മെന്റൽ സ്ട്രെസ്സ് ആണ് . ടെൻഷനടിച്ച് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദത്തിന് ഭാഗമായി ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. മെന്റൽ സ്ട്രസ്സ് എടുത്ത് ഒരുപാട് ജോലികൾ ഒരേസമയം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മറവി വലിയ പ്രശ്നമായി വരും. രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളാണ്.

ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനം കുറവാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തന കൂടുതൽ മൂലം നമുക്ക് മറവി രൂപപ്പെടാം. സൈക്കോ ഡിഗ്രിക്ക് അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവർത്തനം കുറവ് വരുമ്പോൾ ഹൈപോതൈറോയ്ഡിസം അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമെന്ന് മറവി ആയിരിക്കും. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വേറെ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ സ്കിൻ അമിതമായ വരണ്ടുപോകുന്നു. രോമവളർച്ച വർധിക്കുന്നു.

ഇതെല്ലാം മറവിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ തന്നെ. തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം മറവി ആയിരിക്കും. വൃക്കയുടെ മുകളിലുള്ള അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി ഈ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് കോർട്ടിസോൾ എന്നൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് . തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനു വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.