ചർമ്മത്തിലെ അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് തിളക്കമുള്ളതാക്കാൻ..

ഇന്നത്തെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നതിന് എല്ലാവരും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ മുഖത്തിനും ചർമ്മത്തിനും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ചർമ്മസംരക്ഷണത്തിന് വിപണി ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ കൂടുതൽ.

പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനാണ് കാരണമാകുന്നത്. മുഖസൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ എല്ലാവരും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യാത്ര പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാതെ മുഖചർമ്മത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായികരമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ പൂർവികർ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് കടലപൊടി ചർമ്മത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിലെ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്.

ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരി പാളിപ്പ് അകറ്റുന്നതിനും ചർമ്മത്തിന് നല്ല നിറവും തിളക്കവും നൽകുന്നതിന് കടലമാവ് വളരെയധികം സഹായിക്കും. എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മക്കാർക്ക് വളരെയധികം അനുയോജ്യമായ ഒന്നാണ് കടലപൊടിയിൽ സോപ്പിന് പകരം കടലമാവ് ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കഴുകുന്നതും മൃദുദ്ധത്വം നൽകുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും കടല പൊടിയിൽ അല്പം ഇത് ചേർത്ത് മുഖത്തിടുന്നത് മുഖത്തിന് തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും.

തൈരും നല്ല ബ്ലീച്ചിങ് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ മുഖത്തിന് ഈർപ്പം നൽകുന്നതും ചർമ്മത്തെ വളരെയധികം ലോലമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. കടലപ്പൊടി യിൽ സിംഗ് ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചർമത്തിന് തിളക്കം നൽകുന്നതിന് അത്യുത്തമമാണ്. ചർമ്മത്തിലെ നിർജ്ജീവ കോശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ചർമ്മത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.