എല്ലുതേയ്മാനം ,പൊട്ടൽ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ..

സ്ത്രീപുരുഷഭേദമന്യേ മുതിർന്നവരിലും വളരെയധികമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും എല്ലുതേയ്മാനം എന്നത്. എല്ലിന് ബലം കുറഞ്ഞ ക്രമീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ നല്ല എല്ല് തേയ്മാനം . പ്രായമായി വരുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലുതേയ്മാനം വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സമയബന്ധിതമായി കണ്ടെത്തുകയും ചികിത്സയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലുകൾക്ക് പൊട്ടൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് വരെ കാരണമായിത്തീരുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും.

സ്ത്രീകളിലെ തീരുമാനമെന്ന് പ്രശ്നം വളരെ അധികമായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്നത് ആർത്തവവിരാമ ത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളാണ്. ഇവയ്ക്കുപുറമേ തൈറോയ്ഡ് വിറ്റാമിൻ d യുടെ കുറവ് ആർത്തവക്രമക്കേടുകൾ അമിതവണ്ണം വ്യായാമമില്ലായ്മ മദ്യപാനം പുകവലി ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം സ്റ്റിറോയ്ഡ് ഉപയോഗം എന്നിവയും എല്ലുതേയ്മാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ജീവിത ശൈലികളിൽ മാറ്റം വരുന്നതോടെ മാത്രമാണ്.

എല്ലുതേയ്മാനം ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലിന് കട്ടി കുറഞ്ഞാൽ ക്രമേണ പൊട്ടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാൽസ്യം എല്ലുകൾക്ക് ബലം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. കാഴ്ച്ച നേത്ര ലഭിക്കാത്തതുമൂലം എല്ലുതേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നത് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എല്ലിന് ബലം നൽകുന്നത് മിനറൽസ് അതായത് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നിവ അടങ്ങുന്ന മിനറൽസ് ഇതിന് ബലം നൽകും.

ഇത്തരം മിനറൽസ് അഭാവം എല്ലുതേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ എല്ല് പൊട്ടൽ എന്ന പ്രശ്നത്തിന് വഴിവെക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. ബ്രെഡ് ആവശ്യത്തിന് കാൽസ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലിൽ നിന്നാണ് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലുകളിൽ കാൽസ്യ ത്തിൻറെ അളവ് കുറയുന്നതിനും എല്ലുകളിൽ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നതിനു കാരണമാകും. ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇല്ലേ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.