ചർമത്തിന് ചെറുപ്പം ലഭിക്കാൻ കിടിലൻ വഴി.

ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിനും ചർമസംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് ഓട്സ് എന്നത്. ഓട്സ് കഴിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല അതുപോലെതന്നെ സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന് ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഒത്തിരി മാർഗങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലത് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചർമസംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ.

അതായത് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ചർമ്മസംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം അനുയോജ്യമായ ഒന്നാണ് ഓട്സ് എന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതും ചർമത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. Volkswagen അതിലൂടെ ചർമത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ മുഖക്കുരുവിന് പാടുകൾ കരിവാളിപ്പ് പിന്നെ ചർമപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിന്.

വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്.മാത്രമല്ല ഏത് skin type ഉള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഖം ക്ലാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ചർമത്തിലെ മൃതകോശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ചർമ്മത്തിന് കൂടുതൽ മൃദുത്വവും ഭംഗിയും ലഭിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കും.

വരണ്ട ചർമ്മമുള്ളവർക്ക് ഓട്സ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രബറുകൾ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് പ്രോട്ടീനുകൾ സമ്പന്നമായ ഓട്സ് ചർമത്തിലെ കരുവാളിപ്പ് അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുകയും fl ചെയ്യും. ചർമത്തിലെ ചുളിവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ചർമത്തിന് ചെറുപ്പം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും കോളജലെ ഉത്പാദനം തിരുത്തപ്പെടുന്നത് സഹായിക്കും. സൂര്യതാപം മൂലമുള്ള കരിവാളിപ്പു കുരുക്കൾ ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…