ഇത്തരത്തിലുള്ള തോൽ വേദന നമ്മുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തും..

നമ്മുടെ ഇടയിലും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും ഷുഗർ. ഇത് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ്. ഷുഗർ ബാധിക്കുന്ന അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിനു ഉണ്ടാകുന്ന അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഏറെക്കുറെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് നമ്മുടെ രക്ത ധമനികളെയും കാലുകളെയും ഞരമ്പുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്എരിച്ചിൽ രൂപപ്പെടുന്നതിനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കണ്ണിനെയും തലച്ചോറിനേയും ബാധിക്കുന്നതിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

എന്നാൽ ഷുഗർ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സന്ധ്യയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.അതാണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ. ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൈകൾ ഉയർത്താനും ധരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ തോൽസന്തതിയുടെ വഴക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് കുറച്ചു പോകുന്നതിനെയാണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും സന്ധ്യയുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടെ വേദന കുറയും.

കഴുത്തിൽ നിന്നും കയ്യിലേക്ക് വേദന ഇറങ്ങുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.പ്രമേഹമുള്ളവർ പ്രമേഹം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ ഹൃദ്രോഗികൾ മനോവിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവർ വിധവകൾ എപ്പിലെപ്സിയുള്ളവർ എന്നിവരിലാണ് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് ശേഷം തോളിന് കൂടുതൽ വിശ്രമം നൽകിയാലും ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ. നിസ്സാര പരിക്കിനുശേഷം തോൾ വേദന മാറാത്ത തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും.

വികെ ജോലികളും ചെയ്യാൻ വേദന പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നതും രാത്രിയിൽ വേദന ഉറക്കത്തിന് ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും കൈ ഉയർത്താൻ പിന്നോക്കം തിരിക്കാനും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെയധികം പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കും കാരണം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിന് പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.