ഒരിക്കലും പൈൽസ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്.

ഒത്തിരി ആളുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും പൈൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു എന്നത്. എന്നാൽ ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ തേടുന്നതിന് മറ്റും വളരെയധികം മടി കാണിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് പലതരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അസഹനീയമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് വേദനയോടൊപ്പം ചിലരെയും ചൊറിച്ചിലും അവിടെ നീ വന്നത് പോലെയുള്ള തടിപ്പും കാണപ്പെടാറുണ്ട്.

പൈൽസ് എന്നത് നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിന് ഭാഗത്തായി ഞരമ്പുകൾ തടിച്ചു വീക്കം വരുന്നതാണ് പൈൽസ് രോഗം.ഇവർ രണ്ടു തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്ന ഉള്ളിലും പൈൽസ് എഴുതാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ പുറമേയും പൈൽസ് വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഉള്ളിൽ വരുന്ന പൈൽസ് യാണ് internal പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണയായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേദനകളും ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല നല്ലതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. പലപ്പോഴും ആളുകൾ internal പൈൽസ് നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാറില്ല.

നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് മിക്കവാറും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന പൈൽസ് നമ്മൾ അറിയണമെന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ താരമാണ് പുറത്തുണ്ടാകുന്ന പൈൽസ് എന്നത് അത് നമുക്ക് പുറത്ത് കൈ വച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു തടിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കും ഇത് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽസ്. ഇതുമൂലം നല്ലതുപോലെ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കും. അസഹനീയമായ വേദനയുണ്ടാക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൈൽസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.