എത്ര കടുത്ത മൈഗ്രേനും തലവേദനയും പല്ലുവേദനയും ഇല്ലാതാക്കാം ഒറ്റ നിമിഷംകൊണ്ട്..

ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കഞ്ഞണ്ണി അഥവാ കയ്യോന്നി. ദശപുഷ്പങ്ങൾ ഔഷധഗുണങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഇത് ആയുർവേദത്തിലും നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും നിരവധി മരുന്ന് കൂട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇത് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരമായി അഭേദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിനാൽ പൂജയ്ക്കും മറ്റു മംഗള കർമ്മങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഈ ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കയ്യോന്നി എന്ന സസ്യത്തിന്റെ മഹാത്മവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔഷധപ്രയോഗങ്ങളാണ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം.

കടുത്ത തലവേദന വരുന്നതിന് മൈഗ്രൈൻ പോലെലുള്ള തലവേദന പല്ല് വേദന ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾക്കും കയ്യോന്നി എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. തലവേദന പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് കയ്യോന്നി നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു ഇടിക്കല്ലിൽ ചതച്ച് നേരിടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈയൊരു നീരുപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കഫംകെട്ട ജലദോഷം തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

അതുപോലെ മൂക്കടപ്പ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഇതിന്റെ നേടിയെടുത്തു അല്പം മൂക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. കയ്യോന്നിയുടെ നീര് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാദസമൃദ്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നത് ആയിരിക്കും. മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന്.

മഞ്ഞപുള്ള കയ്യൂന്നി വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് സമൂലം അരച്ചെടുത്ത നെല്ലിക്കളവ് എടുത്ത് അത് പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. നേത്രസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം. ഉത്തമമാണ്. അതുപോലെതന്നെ ദഹനത്തെ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ കയ്യോന്നി നീര് വളരെയധികം സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..