തൊണ്ടിപ്പഴം ഈ പഴത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടവർ ഞെട്ടിപ്പോകും.

മലയാളികളുടെ ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഒരു പഴമാണ് തൊണ്ടിപ്പഴം എന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പഴമാണ് തുണ്ടിപ്പഴം. കാലങ്ങളിൽ വർഷം തുടങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെല്ലാം ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ഒരു പഴമാണ് തൊണ്ടിപ്പഴം എന്നത്. ഇതിനെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചോര കൊട്ടപ്പഴം കിലുക്കത്തിപ്പഴം കൊട്ടപ്പഴം കുമ്പിപ്പഴം കുതിരവലിപ്പഴം മുട്ടപ്പഴം ഇനി പല പേരുകളിലാണ്.

ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ തുണ്ട് തുണ്ട് പൊളിച്ചു കഴിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഈ പേര് വന്നത്. കായ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യം പച്ച നിറം ആയിരിക്കും പഴുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചുവന്ന നിറമായി മാറും. റംബുട്ടാൻ പഴത്തിന്റെ രുചി പോലെ ചെറിയ പുളിരസം നിറഞ്ഞ മധുരമുള്ളരുചിയാണ് ഇതിനുള്ളത്.ഇത് നമ്മുടെ ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന സസ്യമാണ്. ഇത് അന്യൻ പോകുന്ന നാട്ടുപടങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഇത്.

ഇത് വളരെയധികം നല്ല രസമുള്ള ഒരു പഴമാണ് ഇത് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ വളരെയധികമായി കണ്ടുവരുന്ന എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു കുറ്റിച്ചെടി തന്നെയായിരുന്നു ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പഴം വളരെയധികം പ്രിയം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.

കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്കും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിരവധി പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വളരെയധികം രുചികരവും വളരെയധികം റമ്പൂട്ടാനോട് സാമ്യമുള്ളതുമാണ്.തുടർന്ന് ഇന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.