ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി കാണരുത്.

ചിലരിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിൽ വലതുഭാഗത്ത് വേദന തുടങ്ങുക ചിലപ്പോഴത് വലതു തോളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.വയറിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് കരളിനെ തൊട്ട് താഴെ ചെറിയ ബലൂൺ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന അവയവമാണ് പിത്തസഞ്ചി നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവരുടെ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പിത്തരസത്തെ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുകയും ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ചെറുകുടലിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് പിത്തസഞ്ചി ചെയ്യുന്നത്.

പിത്തസഞ്ചിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയിലുണ്ട് ഒന്ന് തകരാറുകൾ പിത്തസഞ്ചിയുടെ സങ്കോചത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അത് പിത്തൽ അവ്ണങ്ങളും മറ്റും പരലുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. പിത്തരസത്തിലേക്ക് ഒഴിപ്പുകൾ കാൽസ്യം ബിബിൻ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവ കല്ലുകൾ ആയി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചേ വലുതും ചെറുതുമായി ഒന്നു മുതൽ നൂറുകണക്കിന് കല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ മദ്യവയസ്സു എടുക്കുന്ന വണ്ണമുള്ള.

സ്ത്രീകളിലാണ് രോഗസാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നത് ഗർഭാവസ്ഥ വ്യായാമ കുറവ് രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ നശിക്കപ്പെടുന്നവർ എന്നിവരിലും പിത്താശയെ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. സാധാരണയിൽ മിക്കവരും ഇത് വലിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കാണിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വയറിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത്.

നോക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഭക്ഷണശേഷം വയറിന്റെ വലതുഭാഗത്തായി വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും അത് ചിലപ്പോൾ വലത് തോളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതും കാണും. പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ല് അവിടെ നിന്ന് പിത്തനാളിയിൽ എത്തി പിത്തരസത്തിന്റെ കുടലിലേക്കുള്ള ഒഴിക്കുന്ന തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് തന്നെ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.