ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്..

ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ക്യാൻസർ രോഗം. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കാരണമാണ് തിരിച്ചറിയാൻ വൈകുന്നത്. സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താവുന്നതും എന്നാൽ വൈകുന്നേരം രോഗം വഷളാവുകയും ചെയ്യുന്നു .നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടമായേക്കാം. പൊതുവേ കണ്ടെത്താൻ വയറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ. നെഞ്ചരിച്ചിലും ചർദ്ദിയും പതിവാണെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിലയിരുത്തുന്നു.

വൈറ്റില ക്യാൻസറിനെ 10 ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്. നെഞ്ചരിച്ചിലും ദഹന കുറവ്. വെഞ്ചിരിച്ചിൽ അസിഡിറ്റിയും ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം സാധാരണയായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് പതിവാണെങ്കിൽ അപകടമാണ് വയറിലെ ട്യൂമറിന്റെ ലക്ഷണം ആയിരിക്കാം പതിവായി ഭക്ഷണശേഷം നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ട് ലഘുഭക്ഷണം വയറു നടക്കും ലഗുവായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും വയറു പെട്ടെന്ന് നിറയുന്നു വിശപ്പ് മാറുന്നുമായി തോന്നുന്നതും അപകടത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

കുറിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ട എന്ന് തോന്നുകയും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഇഷ്ടമില്ലായ്മ തോന്നുന്നത് ഇതുകാരണം തന്നെ. ഇത് ട്യൂമറിന്റെ വളർച്ച ഭക്ഷണം അന്നനാളത്തിലൂടെ കുടലിനുള്ളിൽ എത്തുന്നത് തടയുന്നതും വയറു നിറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നലിലും കാരണമാകാം. മൂന്ന് ആകാരണമായ തൂക്കം കുറവ് ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും തൂക്കത്തിൽ കുറവ് വരികയും ചെയ്യുന്നത് വയറിനുള്ളിലെ ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കുക നാല് മൂക്കലിയും ഭക്ഷണം പുറത്തുവരികയും ചെയ്താൽ അത് അപകടത്തിന്റെ സൂചനയാണ് പതിവാനുള്ള ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനുശേഷം അത് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ട്യൂമർ ലക്ഷണം ആകാം.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.