കണി വെക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല കണിക്കൊന്ന, ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഏറെ..

മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സസ്യമാണ് കണിക്കൊന്ന എന്നത്.ഇതൊരു ജനപ്രിയ അലങ്കാര സസ്യമാണ്. തണൽ വൃക്ഷമായി അലങ്കാരവൃക്ഷമായും ഔഷധസസ്യം ആയും ഇത് വളരെയധികം നട്ടു വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നവർ അധികമാണ്. ഫെബ്രുവരി മുതൽ വരുന്ന മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങൾ ആണ് കണിക്കൊന്ന ധാരാളമായി പൂക്കുന്നത്. എന്താണ് കണിക്കൊന്നയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് നോക്കാം കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് ഔദ്യോഗിക പുഷ്പമാണ് കണിക്കൊന്ന. അതുപോലെതന്നെ തായ്‌ലാൻഡ് ദേശീയ വൃക്ഷം ദേശീയ പുഷ്പം കണിക്കൊന്ന ആണ്.

മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ ആയ മലയാളികൾക്ക് കണിക്കൊന്ന എന്നത്.നമ്മുടെ ആഘോഷമായ വിഷ്ണുവിനെയും വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. വിഷുവിന് കണികണ്ടുണരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് കണിക്കൊന്നപ്പൂ. കണിക്കൊന്ന എന്ന പേര് പോലും ലഭിച്ചത് ഈ പ്രചാരത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും. മറ്റൊരുവിശേഷമായ കഴിവ് കണിക്കൊന്ന ഉണ്ടോ അതോ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം ആയിരിക്കും.

ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മടിയുടെ ജലാംശം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഏകദേശം90 ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ അറിയാൻ ആയിട്ട് കണിക്കൊന്ന സാധിക്കും എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ജലാംശത്തെ സാന്നിധ്യം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ബയോ സെൻസർ അതായത് വിജയിക്ക് വിവേചന ഘ്രാണശക്തി കാണിക്കുന്നില്ല സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുളള സാധ്യമാകുന്നത്.

സാധാരണഗതിയിൽ കൊന്നപൂത്ത 45 ദിവസത്തിനകം കാലവർഷം എത്തുമെന്ന് കണക്കാണ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് പഠിച്ചിരുന്നത് മാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതിനെല്ലാം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കാലാവസ്ഥവ്യതിയാനം വന്നപ്പോൾ കണിക്കൊന്ന തെറ്റുപറ്റി തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.